พูดจาภาษารัสเซีย

 • โดย : อ. ดร.อังสนา เรืองดำ และ อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี
 • รหัส : CHULAMOOC1402
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มีนาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 12 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา พูดจาภาษารัสเซีย จะเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องภาษารัสเซียสำหรับการสนทนาภาษารัสเซียที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาวิชานี้จะนำเสนอเกี่ยวกับการสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การทักทายและทำความรู้จัก การใช้คำพูด หรือ คำศัพท์ ที่ใช้ในเหตุการณ์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านนวด สปา ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม โรงพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นต้น

เนื้อหาวิชา พูดจาภาษารัสเซีย ประกอบด้วย

บทที่ 1 การทักทายและทำความรู้จัก

บทที่ 2 สนามบิน

บทที่ 3 ยานพาหนะ

บทที่ 4 โรงแรม

บทที่ 5 ห้างสรรพสินค้า

บทที่ 6 ร้านนวดและสปา ร้านเสริมสวย และร้านตัดผม

บทที่ 7 โรงพยาบาล ร้ายขายยา

บทที่ 8 ร้านอาหาร

บทที่ 9 สถานที่ท่องเที่ยวในมอสโก

บทที่ 10 สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าเกี่ยวกับการใช้ภาษารัสเซียในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ดร.อังสนา เรืองดำ
  • ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ. ดร.รมย์ ภิรมนตรี
  • ผู้อำนวยการศูนย์รัสเซียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ