นิสิตและบุคลากรจุฬาฯ

"ปลุกศักยภาพในตัวคุณ เพราะคุณคือคนสำคัญ" จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับประชาคมจุฬาฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับคณาจารย์ บุคลากร และ นิสิต ให้มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองผ่านคอร์สเรียนออนไลน์ CHULA MOOC ที่จะคัดสรรวิชาคุณภาพมาเปิดสอนให้กับประชาคมจุฬาฯ ฟรี