ข้อมูลติดต่อ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้
  • จามจุรี 2 ชั้น 2 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • 02-218-0232, 02-218-0242