นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies

ระบบ “myCourseVille”

นโยบายการใช้คุกกี้นี้จะอธิบายถึงประเภท เหตุผล และลักษณะการใช้คุกกี้บนเว็บระบบสนับสนุนการเรียนรู้และระบบแพลตฟอร์มคอร์สออนไลน์ myCourseVille อันมีวิธีการจัดการคุกกี้ ดังนี้

คุกกี้ (Cookies) คืออะไร ?

เราจะใช้คุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ของเรา อย่างไรก็ตามเราจะใช้งานคุกกี้ภายใต้รายละเอียดที่ระบุใน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบดิจิทัล (ดูรายละเอียดได้ที่)

โดยการใช้งานคุกกี้ของเราแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งานได้ ดังนี้

  • คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย และทำให้ท่านสามารถเข้าใช้เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ได้ เช่น การ log in เข้าสู่เว็บแอปพลิเคชั่น การยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านไม่ สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ขณะที่ใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ได้
  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytic Cookies) คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่นของท่าน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ของเราเพื่อให้เราสามารถทราบและวิเคราะห์ปริมาณการใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille เพื่อการบริหารจัดการระบบ รวมทั้งการออกแบบและดำเนินการบริหารจัดการ ทรัพยากรสารสนเทศให้มีเสถียรภาพ และเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ของท่าน เช่น ระยะเวลาการเข้าใช้งาน การเลือกใช้งาน ทั้งนี้ หากท่านไม่ ยินยอมให้เราใช้คุกกี้ประเภทนี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ประเมิน และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ได้

คุกกี้ ประเภท ระยะเวลา วัตถุประสงค์

SESS* 

จำเป็น 

24 วัน 

ใช้เพื่อให้เว็บแอปพลิเคชั่นจดจำบัญชีผู้ใช้ที่ท่านทำการระบุตัวตนผ่านการ Log in เข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille เว็บแอปพลิเคชั่นจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ ท่านสามารถลบคุกกี้เหล่านี้ได้โดยการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ และคุกกี้เหล่านี้จะถูกลบโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านออกจากระบบผ่านการ Log out 

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถเลือกตั้งค่าคุกกี้แต่ละประเภท ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) ได้โดย “การตั้งค่าคุกกี้” หรือ การตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ (web browser) เช่น ห้ามการติดตั้งคุกกี้ลงบนอุปกรณ์ของท่าน

ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้อาจส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การทบทวนและปรับปรุงนโยบายคุกกี้

นโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies เว็บแอปพลิเคชั่น myCourseVille ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ [*] เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมบางส่วนของนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies นี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญเราจะแจ้งให้ท่านทราบตามช่องทางที่เหมาะสมต่อไป โดยท่านสามารถเข้ามาตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการใช้งาน Cookies นี้ได้