Tiếng Thái giao tiếp chongười nước ngoài (Communicative Thai for Foreigners : Vietnamese version)

 • โดย : Tiwaree Kosittanakiat and Thailand Foundation
 • รหัส : CHULAMOOC1211
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
Period
 • Throughout 2024
Content
11 lessons
Target group
Undergraduate students and normal audiences
How to pass
Pass more than 60% of overall scores
Platform
myCourseVille

About course

Giáo trình Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài này được biên soạn để dùng cho khóa học online “Tiếng Thái giao tiếp cho người nước ngoài” trên Chula MOOC. Khóa học này nhằm mục đích giới thiệu tiếng Thái như là một ngoại ngữ với những dẫn chứng, ví dụ về cách dùng cụ thể trong cuộc sống hàng ngày cho những người mới bắt đầu học tiếng Thái. Người học sẽ có thêm kiến thức qua việc học từvựng, các mẫu câu và ngữ pháp tiếng Thái cơ bản và thực hành chúng qua những tương tác hàng ngày một cách tự nhiên.

Sau khóa học, người học sẽ hiểu vàbiết cách phát âm những từ đơn giản và những câu dùng trong giao tiếp thân mật. Người học cũng có thể sử dụng những từ vựng cơ bản và những thành ngữ đơn giản trong giao tiếp hàng ngày cũng như có thể áp dụng những kiến thức ngữ pháp cơ bản đã học để giao tiếp bằng tiếng Thái một cách có hiệu quả trong cuộc sống hàng ngày.

Course Content

  Bài 0: Làm quen với tiếng Thái 

  Bài 1: CHÀO BẠN! Rất vui được gặp bạn. 

  BÀI 2: Đây là cái gì? 

  BÀI 3: Bạn sống ở đâu? 

  BÀI 4:  Bạn bao nhiêu tuổi? 

  BÀI 5: Bạn là người Thái phải không? 

  BÀI 6: Mấy giờ rồi? 

  BÀI 7: Bao nhiêu? 

  BÀI 8: Thế nào … ? 

  BÀI 9: Anh gọi gì ạ? 

  BÀI 10: Đi đến Chula thế nào ạ? 

Evaluation

There are measurements and assessments via quizzes and posttests, with 50 points awarded for the quiz and 50 points awarded for the posttest. Students must earn a cumulative score equal to the sum of all percentages. Learners who achieve a score of 60% or above will be eligible to receive a Certificate of Completion.

Objectives

  1. Âm và hệ thԕng âm trong tiɩng Thái

  2. Hiɯu đặc trưng của tiɩng Thái

  3. Câu và những cụm từ thông dụng trong tiɩng Thái

Note

1. Learners who attend less than 80% of the course progress will not be allowed to take the post-test.

2. You can do the post-test only once.

อาจารย์ผู้สอน

  • Tiwaree Kosittanakiat

  • Department of Eastern Languages, Faculty of Arts

  • Chulalongkorn University

  • Thailand Foundation

คอร์สแนะนำ