บุคคลทั่วไป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีให้แก่ทุกๆคนเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเรียนรู้และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตเราขอเชิญทุกๆคนมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิดความสามารถและสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองไปด้วยกันกับคอร์สเรียนออนไลน์ที่เปิดให้ลงทะเบียนฟรีในทุกๆเดือน