29 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: ChatGPT กับเศรษฐกิจยุคใหม่ เหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "ChatGPT กับเศรษฐกิจยุคใหม่ เหนื่อยน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น"

โดย รศ. ดร.วรประภา นาควัชระ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://bit.ly/chulalunchtalk66-04

หรือรับชมทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula 

ข่าวสารและบทความล่าสุด