11 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ: Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร? ฉบับเข้าใจง่าย

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ: Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร? ฉบับ "เข้าใจง่าย"

โดย อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 201A ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://shorturl.at/aektP

หรือรับชมทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

ข่าวสารและบทความล่าสุด