06 มิถุนายน 2567

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Digital Literacy สิ่งที่ต้องมีทั้ง Skill และ Scale

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Digital Literacy สิ่งที่ต้องมีทั้ง Skill และ Scale

บรรยายโดย ศ. ดร.เนาวนิตย์ สงคราม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

เวลา 12:00 - 13:00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk67-32

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด