25 เมษายน 2567

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: สร้างบรรยากาศห้องเรียนยุคใหม่ ดึงดูดใจผู้เรียนด้วย TikTok

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: สร้างบรรยากาศห้องเรียนยุคใหม่ ดึงดูดใจผู้เรียนด้วย TikTok

บรรยายโดย อ. ดร.ถิรพุทธิ์ ปิติฉัตร ผู้ช่วยคณบดีงานสื่อสารองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ประภัสสร จันทร์สถิตย์พร คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

เวลา 12:00 - 13:00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk67-30

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด