29 มีนาคม 2567

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: หลักสูตรใหม่ การประเมินผลใหม่ สมดุลใหม่ของการเรียนแพทย์ที่จุฬาฯ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: หลักสูตรใหม่ การประเมินผลใหม่ สมดุลใหม่ของการเรียนแพทย์ที่จุฬาฯ

บรรยายโดย รศ. นพ.ศักนัน มะโนทัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย อ.วรรษยุต คงจันทร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 

เวลา 12:00 - 13:00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk67-29

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด