13 มีนาคม 2567

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: ก้าวทันโลกกับจุฬาฯ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต... พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: ก้าวทันโลกกับจุฬาฯ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิต... พร้อมรับทุกการเปลี่ยนแปลง 

บรรยายโดย รศ. ดร.ธิติ บวรรัตนารักษ์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย อ.วรรษยุต คงจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

เวลา 12:00 - 13:00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk67-28

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด