15 ธันวาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: AI กับการตลาด 6.0: เปลี่ยนและปรับอะไรในสังคม

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: AI กับการตลาด 6.0: เปลี่ยนและปรับอะไรในสังคม

บรรยายโดย ผศ. ดร.เอกก์ ภทรธนกุล  หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.เจษฎา ศาลาทอง  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566     

เวลา 12:00 - 13:00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk66-22

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด