31 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: การเงินกับ AI สองเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: การเงินกับ AI สองเรื่องใกล้ตัวในชีวิตประจำวัน

บรรยายโดย รศ. ดร.คณิสร์ แสงโชติ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย อ.วรรษยุต คงจันทร์  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566    

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk66-19

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด