20 ตุลาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Spark Your Creativity

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Spark Your Creativity

โดย อ. ดร.ปรีชญา สิทธิพันธุ์  Chief Global Learning Officer ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย อ.วรรษยุต คงจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 209 ชั้น 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk66-18

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด