14 กันยายน 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Simulation ในการเรียนการสอน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: Simulation ในการเรียนการสอน

โดย อ. พญ.ขวัญศิริ นราจีนรณ  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ อ. ดร. ทนพญ.นวพร วรศิลป์ชัย คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา  คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566   

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk66-17

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula

ข่าวสารและบทความล่าสุด