25 สิงหาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: เส้นทางของ Ajarn x Content Creator โอกาสและสิ่งที่พึงระวัง

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: เส้นทางของ Ajarn x Content Creator โอกาสและสิ่งที่พึงระวัง

โดย ผศ. ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย อ.วรรษยุต คงจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://bit.ly/chulalunchtalk66-15

หรือรับชมออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula 

ข่าวสารและบทความล่าสุด