15 สิงหาคม 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร จุฬาฯ เข้าร่วมการอบรม Assessment Platform

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม Assessment Platform เพื่อสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบจัดสอบออนไลน์รูปแบบใหม่บน myCourseVille

วิทยากร: ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรี 9

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/gw8pxt7u66

หรือ สแกน QR Code ได้เลย

ข่าวสารและบทความล่าสุด