18 เมษายน 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจำ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจำในรูปแบบต่าง ๆ

- โครงการเคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น.

- โครงการเขียนบทความใน Medium ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://lic.chula.ac.th/?page_id=7691

ข่าวสารและบทความล่าสุด