18 เมษายน 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจำ

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการจำในรูปแบบต่างๆ

- โครงการเคล็ดลับจำเก่ง จำแม่น วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30-15.30 น.

- โครงการเขียนบทความใน Medium ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-11.00 น.

โดย อ. ดร.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://lic.chula.ac.th/?page_id=7691