11 กรกฎาคม 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยยังสำคัญอยู่ไหม? เมื่อเป้าหมายใหม่ของเด็กไทยเป็นใบเซอร์ทักษะการทำงาน

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: ปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยยังสำคัญอยู่ไหม? เมื่อเป้าหมายใหม่ของเด็กไทยเป็นใบเซอร์ทักษะการทำงาน

โดย รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ รศ. ภก. ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี  คณะเภสัชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย รศ. ดร.นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://bit.ly/chulalunchtalk66-10

หรือรับชมทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live 

https://www.facebook.com/LicChula 

ข่าวสารและบทความล่าสุด