10 กรกฎาคม 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ จุฬาฯ เข้าร่วมโครงการ Chula Round Table: Teach outside the box

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ จุฬาฯ ที่สนใจเรื่องการสอนแบบนอกกรอบด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เข้าร่วมโครงการ Chula Round Table: Teach outside the box

โดย อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เวลา 09:30 – 11:30 น.

ณ ห้อง 408 ชั้น 4 อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/chulaRT-01 หรือสแกน QR Code 

หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น !!

ข่าวสารและบทความล่าสุด