12 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ: เย่! ไม่ต้องเรียน Python แล้ว (หรือเปล่านะ) มี ChatGPT แล้วนี่นา

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชาวจุฬาฯ และบุคคลทั่วไป เข้าฟังบรรยายในหัวข้อ "เย่! ไม่ต้องเรียน Python แล้ว (หรือเปล่านะ) มี ChatGPT แล้วนี่นา"

โดย รศ. ดร.วีระ เหมืองสิน, ผศ. ดร.สุกรี สินธุภิญโญ และ ผศ. ดร.นัทที นิภานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร.ชาญณรงค์ บาลมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารเจริญวิศวกรรม (ตึก 4) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่https://bit.ly/chulalunchtalk66-06

หรือรับชมทางออนไลน์ผ่านทาง Facebook Live https://www.facebook.com/LicChula 

ข่าวสารและบทความล่าสุด