21 เมษายน 2566

21 เมษายน วันความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลก (World Creativity and Innovation Day)

รู้หรือไม่? 

วันที่ 21 เมษายน เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติประกาศให้เป็นวันความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมโลก (World Creativity and Innovation Day)

วันความคิดสร้างสรรค์โลกต้องการให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมาพัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้น ซึ่งวันนี้อยู่ก่อนวันที่ 22 เมษายน คือวันโลก (Earth Day)

 อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.innomatter.com/life/life-event/world-creativity-and-innovation-day/