15 พฤษภาคม 2566

เป็นนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ใครว่าง่าย

เป็นนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ใครว่าง่าย 

ปัญหาอะไรบ้างที่นิสิตจุฬาฯ ต้องเจอบ่อย ๆ และอยากจะแก้ไข 

บทความนี้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอปัญหาเกี่ยวกับชีวิตนิสิตที่อยากแก้ไข 

 ขอขอบคุณที่มาบทความจาก อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล