admin

Happy Retirement

Happy Retirement —————– อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น การที่มีอายุที่มากขึ้นหากไม่ได้เตรียมพร้อมทางด้านการเงิน […]

พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิตพิชิตพีชคณิต(พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) —————– ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์ คณะวิทยาศาสตร์   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562    Content   9 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต […]

รอบรู้สู้มะเร็งเต้านม

รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม —————– รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร คณะแพทยศาสตร์   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562    Content   4 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม เป็นวิชาที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคเต้านม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาตรวจสอบร่างกายของตนเองเบื้องต้นว่า เราอยู่ในประเภทใดบ้าง มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ […]

หัตถการเบื้องต้น

หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป —————– คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2562    Content   11 บทเรียน    Target group   สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม นิสิต/นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชาหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจำลองหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเป็นหัตถการที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องทำเป็น ** คำเตือน ** หัตถการในรายวิชานี้ต้องทำโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เท่านั้น !! วัตถุประสงค์ […]

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว —————– ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทำไมต้องออกกำลังกาย ความสำคัญของการออกกำลังกาย […]

VIE

Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE —————– คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา Principles of […]

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด สำหรับประชาคมจุฬาฯ

มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด(สำหรับประชาคมจุฬาฯ) —————– ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 22 มีนาคม 2562    Content   5 วิชา    Target group   นิสิตและบุคลากร จุฬาฯ จำนวน 5,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา รายวิชา มหากาพย์ อังกฤษ อัพเกรด จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ เช่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ แกรมม่า รวมถึง […]

มหาชาติคำหลวง

สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) —————– ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2510   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 26 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา สืบสานสาระมหาชาติ […]

Dog Lover

คนรักสุนัขDog Lover —————– คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562    Content   10 บทเรียน    Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา คนรักสุนัข : Dog Lover เป็นวิชาที่เริ่มต้นจากคนที่รักสุนัขและลงท้ายด้วยความเข้าใจว่าจะต้อง ดูแลสุนัขอย่างไร โดยเนื้อหาวิชานี้เปรียบเสมือนคู่มือการเลี้ยงสุนัขเบื้องต้นเพราะว่าจะนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับ […]

Rapid Miner

Practical Data Analytics Using Rapid Miner —————– ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล   Information       Length   เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562    Content   6 บทเรียน    Target group   สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลจำนวน 4,000 คน     How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป     Platform   เกี่ยวกับรายวิชา วิชา Practical Data Analytics Using […]

1 2 3 5